Een terugblik op een vergeten bladzijde
uit het Belgische kolonialisme in Afrika

Einde van het mandaat

1991 – Exit Strategie

AMI Tanzania organiseert een ontmoeting met het Ministerie van Transport en Communicatie om de toekomst van de voormalige "Belbases" te bespreken. Dit moest leiden tot ontwerpovereenkomsten tussen:
  • AMI Tanzania en THA (Tanzaniaanse Havenautoriteit) voor de site in Dar es Salaam en
  • AMI Tanzania en TRC (Tanzania Railways Corporation) voor de site in Kigoma

De overeenkomsten moeten volgende punten bevatten:
  • De huidige en toekomstige activa
  • De operationele functies
  • De commerciële aspecten
  • De administratieve aspecten (boekhouding, ...)
  • De duur van de nieuwe overeenkomst
Als deadline voor het afronden van de overeenkomst wordt januari 1992 naar voren geschoven. [14]

1993 - Vertragingen

De onderhandelingen gebeuren in een goede verstandhouding maar vorderen maar traag.
AMI Tanzania dringt niet aan bij de andere partijen, ze werken verder als in het verleden en zoeken ondertussen naar een pand buiten de haven om hun expeditie activiteiten te kunnen uitbouwen.

Op 12 mei 1993 deelt het Ministerie van Transport en Communicatie mee dat de overdracht van de "voormalige Belgische sites" is uitgesteld tot augustus 1993; voor die datum moet AMI zijn activiteiten opsplitsen in "Havenbeheer" en "Expeditie" (Clearing and Forwarding).[15]
Maar in augustus wordt de overdracht nog maar eens uitgesteld.

1994 – Vertrek van AMI Tanzania uit de haven

AMI Tanzania verkrijgt eindelijk een grondpacht van 99 jaar buiten het havengebied en begint met de bouw van een nieuw en modern magazijn met kantoren om haar expeditie-activiteiten er naartoe te verplaatsen.

Door de aanhoudende rellen in Congo en de volkerenmoord in Rwanda zijn ondertussen alle trafieken van en naar de voormalige kolonies in elkaar gestort.

1995 - Het einde

AMI Tanzania verhuist met zijn expeditie-activiteiten buiten de haven van Dar es Salaam.

74 jaar na hun oprichting houden de concessies voor doorvoer van lading tussen Congo, Rwanda, Burundi en de Oost-Afrikaanse havens in feite op te bestaan.

De Tanzaniaanse havenautoriteiten nemen het beheer van de ligplaatsen 1, 2 en 3 in de haven van Dar es Salaam over.
De Tanzaniaanse spoorwegmaatschappij neemt het beheer van de haven van Kigoma over.

Maar in theorie bestaan deze Belbases nog altijd, omdat de vier landen Tanzania, Burundi, Congo en Rwanda tot op heden nog geen akkoord konden sluiten over een vergoeding voor de overname van de installaties.

L E E S     V E R D E R